PostHeaderIcon สพป.พบ.1 อบรมขยายผลการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)

สพป.พบ.1 อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
(e-office) ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ะหว่างวันที่ 17-20 ก.ย.2556 เพื่อให้บุคลากรสามารถใช้ระบบงาน e-office ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2556 เป็นต้นไป โดยแบ่งออกเป็น 4 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1 วันที่ 17 ก.ย.56  ร.ร.ในเขต อ.เมือง
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 ก.ย.56 ร.ร.ในเขต อ.บ้านแหลม,เขาย้อย
รุ่นที่ 3 วันที่ 19 ก.ย.56 บุคลากรใน สพป.พบ.เขต 1
รุ่นที่ 4 วันที่ 20 ก.ย.56  ร.ร.ในเขต อ.เขาย้อย,หนองหญ้าปล้อง

PostHeaderIcon อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้งานระบบ e-office

สพฐ.พัฒนาระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ประกอบด้วย 1) ระบบการมาปฏิบัติราชการ 2) ระบบการเบิกเงินสวัสดิการ 3) ระบบออกใบรับรอง 4) รบบงานสารบรรณ 5) ระบบพัสดุ 6) ระบบการใช้ยานพาหนะ 7) ระบบบัญชี ซึ่งจัดประชุมอบรมเป็น 4 ภาค ได้แก่
        1 ศูนย์ภาคกลาง ให้ สพป.ชลบุรี 3 ดำเนินการ สพป.43 เขต สพม. 11 ระหว่างวันที่ 3-14 พ.ค.56 ณ โรงแรมมคาเมรอท บางละมุง จ.ชลบุรี
        2.ศูนย์ภาคเหนือ ให้ สพป.พิษณุโลก ดำเนนการ สพป.45 เขต สพม.9 เขต ระหว่างวันที่ 13-20 ณ โรงแรมอมรินทร์รางกูร จ.พิษณุโลก
        3.ศูนย์ภาคใต้ ให้ สพป.สตูล ดำเนินการ สพป.34 เขต สพม.7 เขต ระหว่างวันที่ 20-30 ณ โรงแรมหาดใหญ่รามา จ.สงขลา
       4.ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ สพป.ชัยภูมิดำเนินการ สพป.61 เขต สพม.15 เขต ระหว่างวันที่ 28 พ.ค.-4 มิ.ย.56 ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค จ.ชัยภูมิ

PostHeaderIcon ประชุมเชงปฏิบัติการเพื่อบริหารจัดการระบเครือข่าย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ จัดอบรมเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่าย สพป./สพม.ทั่วประเทศ รุ่นที่ ระหว่าง วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กทม.

PostHeaderIcon ประชุมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการใช้ระบบ video conference


สพฐ.จัดประชุมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการใช้ระบบ video conference? สำหรับ สพป.จำนวน 115 เขต ที่ได้รับกล้อง video conference? เมื่อปี 2549 ระหว่างวันที่ 5-6 ก.ค. 2555 ณ โรงแรมโกลเด้น ดราก้อน จ.นนทบุรี วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรที่ดูแลระบบ video conference พร้อมทั้งสรุปปัญหา เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

PostHeaderIcon การสอบซ่อม O-net ของนักเรียน (Video Conference)


เลขาธิการ กพฐ.เชิญ ผอ.เขตทุกเขต ร่วมประชุม?Video Conference เรื่อง?การสอบซ่อม O-net ของนักเรียน ในวันที่ 3 เม.ย.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ผอ.สพป.พบ.1

PostHeaderIcon สวัสดีชาวโลก – -’

ยินดีต้อนรับสู่เวิร์ดเพรส นี่เป็นเรื่องแรกของคุณ คุณสามารถแก้ไขหรือลบมันได้ แล้วเริ่มการสร้างบล็อกของคุณ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเวิร์ดเพรส คุณสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่เว็บบอร์ดเวิร์ดเพรส หรือคู่มือเวิร์ดเพรส